Bagaimana menangani stress di tempat kerja?

by Zunaidah
stress di tempat kerja

Langkah utama mengelakkan stres di tempat kerja

 

Bagaimana stres terjadi dan bagaimana pula cara menguruskan stress di tempat kerja kerana kesihatan mental adalah aspek penting dalam kesejahteraan seseorang dan boleh menjejaskan produktiviti dan prestasi kerja.

 

Walau bagaimanapun, stigma yang dikaitkan dengan isu kesihatan mental sering menjadi penghalang kepada pekerja untuk mendapatkan bantuan dan sokongan.

 

Oleh itu usaha perlu dilakukan untuk mengatasi stigma dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan mental di tempat kerja.

 

 

 

Stigma dan pantang larang terhadap isu kesihatan mental di tempat kerja

 

Stigma ialah ketakutan, kejahilan dan diskriminasi terhadap orang yang mempunyai masalah kesihatan mental.

 

Di tempat kerja, stigma boleh datang dalam pelbagai bentuk, seperti diskriminasi dalam pengambilan dan kenaikan pangkat, pertimbangan yang tidak adil dan ketakutan terhadap pendedahan masalah kesihatan mental.

 

Pekerja sering berasa malu untuk bercakap tentang masalah kesihatan mental mereka di tempat kerja kerana takut dilihat lemah atau tidak mampu menangani tekanan kerja.

 

 

 

Ini boleh menyebabkan masalah kesihatan mental mereka bertambah teruk dan boleh menjejaskan produktiviti dan prestasi mereka di tempat kerja.

 

Stigma terhadap masalah kesihatan mental boleh berlaku kerana kurangnya pemahaman tentang keadaan tersebut.

 

Sesetengah orang mungkin berfikir bahawa orang yang mengalami masalah kesihatan mental tidak dapat mengatasi tekanan atau tugas yang dihadapi di tempat kerja, atau mereka tidak cukup kuat dari segi emosi.

 

Baca juga : Method efektif cara mengangani stress

 

Namun, pandangan ini bukan sahaja salah, malah memudaratkan. Jika seseorang berasa terhina atau tidak selesa bercakap tentang masalah kesihatan mental mereka di tempat kerja, ini boleh menghalang proses pemulihan mereka.

 

Untuk mengatasi stigma, syarikat atau majikan boleh meningkatkan kesedaran tentang isu kesihatan mental dan menyediakan pendidikan dan latihan tentang cara mengenalpasti dan menangani masalah kesihatan mental.

 

Ini boleh dilakukan dengan memberikan maklumat secara terbuka tentang isu kesihatan mental dan menjemput pekerja untuk bercakap tentang pengalaman mereka sendiri.

 

 

 

Majikan juga boleh menunjukkan sokongan mereka dengan membuat dasar yang menyokong kesihatan mental dan menunjukkan bahawa stigmatisasi tidak diterima.

 

Cara meningkatkan prestasi kerja

Masalah kesihatan mental boleh menjejaskan prestasi seseorang di tempat kerja. Orang yang mengalami masalah kesihatan mental mungkin mengalami kesukaran untuk menumpukan perhatian, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

 

Mereka juga mungkin mengalami keletihan dan kehilangan semangat dalam kerja mereka. Oleh itu, adalah penting bagi majikan untuk menyediakan sokongan dan sumber yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan mental di kalangan pekerja mereka.

 

Satu cara untuk meningkatkan kesihatan mental di tempat kerja ialah mewujudkan persekitaran yang menyokong kesihatan mental.

 

 

 

 

Ini boleh termasuk menetapkan had masa yang munasabah, memastikan keselamatan dan keselamatan di tempat kerja, dan memberi perhatian kepada keperluan pekerja.

 

Ini juga boleh termasuk menawarkan program sokongan kesihatan mental, seperti kaunseling atau sokongan kesihatan mental yang lain.

 

Syarikat atau majikan juga boleh menggalakkan kesihatan mental melalui dasar dan amalan yang menggalakkan keseimbangan kerja dalam kehidupan, seperti masa rehat yang fleksibel dan jadual kerja tetap.

 

Untuk meningkatkan prestasi pekerja, syarikat atau majikan juga mesti mempertimbangkan tugas yang diberikan kepada pekerja.

 

Kongsikan pendapat anda di ruang komen pula bagaimana ? 🙂

You may also like